Os seus obxectivos, segundo recollen os propios estatutos, son:

  • Promover e fomentar o coñecemento, a amizade, axuda e a convivencia dos galegos, os seus cónxuxes e fillos.
  • Manter viva a identidade galega.
  • Difundir e fomentar a cultura galega entre os fillos de galegos e a sociedade de California.
  • Levar a cabo actos culturais e actividades folclóricas galegas.