MEMBROS DO COMITE:

Presidente : Eloy López Suarez
Vice-Presidente : Manolo Vilariño Baliño
Tesoureiro : Justo Bouzo
Assistente Tesoureiro : Leonardo Busto
Secretario : Daniel Lopez Santiella
Asistente Secretario : Dylan Lopez Alvarez
Oficial Publico : Nelson Cabrera
Vocais : Gerardo Casas ” : Ramón García
” : Ramón Rey ” : Julia Lopez Dobal